Predsednik Organizacijskega Odbora

Dean Premik

Gospe in gospodje, spoštovani kolegi!

V imenu organizacijskega in strokovnega odbora 21. Kongresa EUMASS in 4. Mednarodnega kongresa medicinskih izvedencev, bi vas rad povabil na naslednji dogodek, ki se bo odvijal med 09.06. in 11.06. 2016 v Zeleni prestolnici Evrope, glavnem mestu Slovenije Ljubljani.

Potrudili se bomo, da bo dogodek strokovno zanimiv in poskrbeli za kontinuiteto s temami, ki so bile vodilne na predhodnih kongresih. Vsebinski poudarki bodo na področjih, kot so

  1. Vrnitev na delo
  2. Bolniška odsotnost
  3. Potrdilo bolniške odsotnosti
  4. Invalidnost
  5. Ocena invalidnosti
  6. Spremljanje / obvladovanje tveganja v zdravstvu
  7. Razvoj v zdravstvu
  8. Izobraževanje v zavarovalniški medicini

V prihodnosti bodo te teme prav tako aktualne kot danes, če ne še bolj.

Potrudili se bomo, da nam bodo priznani strokovnjaki predstavili tematiko tako iz znanstvenega kot praktičnega vidika, veliko pa lahko pričakujemo tudi iz primerov dobrih praks, ki jih bomo vključili v program.

Poleg strokovnega dela kongresa, bomo poskrbeli tudi za prijetno počutje udeležencev, saj tako Ljubljana kot Slovenija ponujata veliko možnosti za obkongresno dejavnost.

Spoštovani! Prisrčno vas Vabim, da se udeležite naslednjega, že 21. Kongresa EUMASS v juniju 2016.

Predsednik Organizacijskega Odbora
Dean Premik

Predsednik Strokovnega Odbora

Dr. Wout de Boer

Dobrodošli!

Na 21. kongresu EUMASS želimo predstaviti najboljše predavatelje in dejanski razvoj na področju bolezni, delanezmožnosti in zavarovalniške medicine. Posebej se bomo osredotočili na spodbujanje invalidnih oseb za vrnitev na delo. Učenje izvajanja zavarovalniške medicine na moderen in na dokazih temelječ način bo še ena osrednja točka kongresa.

Poseben poudarek bo namenjen nevrološkim in onkološkim obolenjem, vendar pa drugi vidiki našega dela ne bodo zanemarjeni. Obravnavali bomo znanstveni razvoj ter spremembe politik in zanimive primere dobre prakse. Kot je že v navadi, bomo na plenarna zasedanja povabili predavatelje s prispevki o perečih temah, paralelne sekcije pa bodo nudile prostor za pestro izbiro tem, predstavitev, diskusij in delavnic.

EUMASS vas v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije vabi na 21. Kongres EUMASS in 4. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev, ki bo potekal v Ljubljani med 9. in 11. junijem 2016.

Predsednik Strokovnega Odbora
Dr. Wout de Boer